หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋กไคหอม
อักษรล้านนา
จักฯไฯระฯคหอฯม
เทียบอักษรไทย
[จักไครหอม]
ความหมาย

น.ตะไคร้หอม - ต้นใหญ่กว่าตะไคร้ธรรมดา กาบใบที่โคนต้นสีเขียวอ่อนปนม่วงแดง ขอบใบสีแดง กาบใบและเหง้ามีน้ำมันระเหยง่าย ใช้ทำน้ำมันตะไคร้หอมสำหรับไล่ยุง และแมลงบางชนิด; จั๋กไคบ่าขูด,คาหอม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กไคหอม (จักฯไฯระฯคหอฯม)