หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
คัวใน
อักษรล้านนา
ระฯค฿วฯไน
เทียบอักษรไทย
[ครัวใน]
ความหมาย

น.เครื่องในสัตว์ เช่น ตับ ไต หัวใจ ไส้ ปอด ม้าม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คัวใน (ระฯค฿วฯไน)