หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
คัวใจ๊ไม้สอย
อักษรล้านนา
ระฯค฿วฯไช้ไม้สอฯ
เทียบอักษรไทย
[ครัวใช้ไม้สอย]
ความหมาย

น.ข้าวของเครื่องใช้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คัวใจ๊ไม้สอย (ระฯค฿วฯไช้ไม้สอฯ)