หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขื่อ
อักษรล้านนา
ขื่
เทียบอักษรไทย
[ขื่อ]
ความหมาย

น.ไม้เครื่องบนสำหรับยึดหัวเสาด้านขวาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขื่อ (ขื่)