หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ไข
อักษรล้านนา
ขี้ไข
เทียบอักษรไทย
[ขี้ไข]
ความหมาย

น๑.ไขที่ได้จากการเจียวมันของวัวหรือควาย น๒.น้ำตาเทียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ไข (ขี้ไข)