หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้จ๋อย
อักษรล้านนา
ขี้จอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้จอย]
ความหมาย

ว.ไม่รื่นเริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้จ๋อย (ขี้จอฯยฯ)