หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขิน
อักษรล้านนา
ขินฯ
เทียบอักษรไทย
[ขิน]
ความหมาย

ก.บังคับ,ไม่ปฏิบัติตาม ว.ลำบากใจ;ขีน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขิน (ขินฯ)