หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขำก๊ะขำกา
อักษรล้านนา
ขำคะขำคาฯ
เทียบอักษรไทย
[ขำคะขำคา]
ความหมาย

ว.คาราคาซัง,ติดข้องค้างอยู่,ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขำก๊ะขำกา (ขำคะขำคาฯ)