หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขำ
อักษรล้านนา
ขำ
เทียบอักษรไทย
[ขำ]
ความหมาย

ก.ติดอยู่,คาอยู่,ค้าง หมายถึงคาอยู่เอาออกยาก เช่น หนามขำตี๋น-หนามคาเท้า, มีดขำอ๋ก -มีดคาอก, ก้วยสุ๋กขำเคือ - กล้วยสุกคาเครือ. ติด,จม,ติดค้างอยู่ เช่น เอาเงินไปขำไว้ - เอาเงินไปติดไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขำ (ขำ)