หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขันดอก
อักษรล้านนา
ขันฯดอฯก
เทียบอักษรไทย
[ขันดอก]
ความหมาย

น.พานดอกไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขันดอก (ขันฯดอฯก)