หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขวั้น
อักษรล้านนา
ขั้วฯร
เทียบอักษรไทย
[ขวั้น]
ความหมาย

น.ขั้ว - ส่วนที่ต่อของผลไม้เข้ากับกิ่งหรือก้านเป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวั้น (ขั้วฯร)