หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขนเก๊าแฮ้
อักษรล้านนา
ข฿นฯเคั้าฯแร้
เทียบอักษรไทย
[ขนเค้าแร้]
ความหมาย

น.ขนรักแร้ - ขนขี้แฮ้,ขนแฮ้; หมอยแฮ้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนเก๊าแฮ้ (ข฿นฯเคั้าฯแร้)