หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋องสิ้งหม้อง
อักษรล้านนา
กลฯอฯงสิ้งฯห้มฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[กลองสิ้งหม้อง]
ความหมาย

น.กลองยาวหรือเถิดเทิง ไม่มีฉาบเล็กประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องสิ้งหม้อง (กลฯอฯงสิ้งฯห้มฯอฯง)