หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋วงคอ
อักษรล้านนา
กลฯวฯงฅํอฯ
เทียบอักษรไทย
[กลวงฅอ]
ความหมาย

น.หลอดลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วงคอ (กลฯวฯงฅํอฯ)