หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋ดก้า
อักษรล้านนา
กดฯ฿ค่าฯ
เทียบอักษรไทย
[กดค่า]
ความหมาย

ก.กดราคา - ทำให้ราคาต่ำลง,ทำให้ถูกลง,บังคับให้ขายถูกลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ดก้า (กดฯ฿ค่าฯ)