หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊ำ
อักษรล้านนา
คำฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้ำ]
ความหมาย

น.เรียกไม้ง่ามที่ใช้ยันไว้ไม่ให้ทรุดไม่ให้ล้ม ไม่ให้เอน เป็นต้น ว่า ไม้ก๊ำ - ไม้ค้ำ เช่น ไม้ค้ำต้นไม้ ก๑.ยันไว้ไม่ให้ทรุดลง ไม่ให้เข้ามา ไม่ให้ล้ม ไม่ให้เอน เป็นต้น ก๒.ค้ำจุน,สนับสนุน,อุดหนุน,ช่วยเหลือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊ำ (คำฯ)