หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้าบ
อักษรล้านนา
คาฯปฯ
เทียบอักษรไทย
[คาบ]
ความหมาย

ก.คาบ - ใช้ปากงับหนีบไว้ เช่น หมาก้าบกะดูก-สุนัขคาบกระดูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าบ (คาฯปฯ)