หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้อมก้อ
อักษรล้านนา
ก้อฯมคํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้อมค่อ]
ความหมาย

น.กะเพรา - ไม้ล้มลุก กลิ่นฉุน; ดู...กอมก้อ

ออกเสียงล้านนา
กอมก้อ
อักษรล้านนา
คอฯมคํอฯ
เทียบอักษรไทย
[คอมค่อ]
ความหมาย

น.กะเพรา - พืชล้มลุก กลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหารและทำยา มี ๒ ชนิด ใบขาว และใบดำ; ก้อมก้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อมก้อ (ก้อฯมคํอฯ )