หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้อบกั๋น
อักษรล้านนา
คอฯบกันฯ
เทียบอักษรไทย
[คอบกัน]
ความหมาย

ก.อาการที่สัตว์ตัวผู้บางชนิด เช่น แมงดา คางคก กว่าง เป็นต้น ขึ้นขี่คร่อมบนหลังตัวเมียเพื่อผสมพันธุ์; กอมกั๋น,โกมกั๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อบกั๋น (คอฯบกันฯ)