หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้อ
อักษรล้านนา
กํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้อ]
ความหมาย

น.อาข่า - ชนเผ่ามีถิ่นเดิมอยู่ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเกือบ ๑๐๐ ปีมาแล้ว (ประมาณ พ.ศ.๒๔๔๖) กระจายอยู่ทั่วภาคเหนือ พบมากที่สุดในจังหวัดเชียงราย เรียกกันโดยทั่วไปว่า ก้อ หรือ อีก้อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อ (กํอฯ)