หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้มหัว
อักษรล้านนา
ก้฿มฯห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้มหัว]
ความหมาย

ก.น้อมหัวลง ว.ยอมแพ้ ยอมอยู่ในอาณัติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้มหัว (ก้฿มฯห฿วฯ)