หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก่อแป้น
อักษรล้านนา
กํอฯแป้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่อแป้น]
ความหมาย

น.ไม้ยืนต้น ผลคล้ายเกาลัด แต่เล็กกว่า มีเปลือกแข็งหุ้ม คั่วให้สุกกินได้ รสมัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่อแป้น (กํอฯแป้นฯ)