หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กู้เจื้อกู้อัน
อักษรล้านนา
คู่เชิ้อฯอคู่อันฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่เชื้อคู่อัน]
ความหมาย

ว.ทุกสิ่งทุกอย่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้เจื้อกู้อัน (คู่เชิ้อฯอคู่อันฯ)