หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กู
อักษรล้านนา
คู
เทียบอักษรไทย
[คู]
ความหมาย

ส.สรรพนามบุรุษที่ ๑ ใช้แทนผู้พูดที่เป็นหญิง เป็นคำไม่ค่อยสุภาพนิยม มักใช้กับเพื่อนสนิท เช่น ของกู ลูกกู ถ้าเป็นชายใช้ ฮา เช่น ของฮา ลูกฮา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู (คู)