หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุ๊น
อักษรล้านนา
คุ้ร
เทียบอักษรไทย
[คุ้น]
ความหมาย

น.เรียกลูกดิ่งที่ใช้วัดหาส่วนตรงและระดับน้ำว่า บ่ากุ้น ก.เชื่อง เช่น นกตั๋วนี้กุ๊นขนาด - นกตัวนี้เชื่องจังเลย,รู้จักชอบพอกันมานาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๊น (คุ้ร)