หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กึ๊ดเติงหาหน๋อกๆ
อักษรล้านนา
คึดฯเทิงฯหาหันฯอฯกๆ
เทียบอักษรไทย
[คึดเทิงหาหน็อกๆ]
ความหมาย

ก.คิดถึงอยู่เสมอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ดเติงหาหน๋อกๆ (คึดฯเทิงฯหาหันฯอฯกๆ)