หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเลิ้ก
อักษรล้านนา
กินฯเลิ้กฯ
เทียบอักษรไทย
[กินเลิ้ก]
ความหมาย

ว.กินลึก - มีเล่ห์เหลี่ยมลึกล้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเลิ้ก (กินฯเลิ้กฯ)