หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเข้าสาก
อักษรล้านนา
กินฯเขั้าสากฯ
เทียบอักษรไทย
[กินเข้าสาก]
ความหมาย

น.กินข้าวสาก - งานทำบุญสลากภัตของชาวอีสาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเข้าสาก (กินฯเขั้าสากฯ)