หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ้น
อักษรล้านนา
กิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[กิ้น]
ความหมาย

ว.สั้น,เกรียน; มักใช้กับผม,ขน เช่น ตั๋ดผมกิ้น - ตัดผมสั้น, หมาขนกิ้น - หมาขนเกรียน; หิ้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ้น (กิ้นฯ)