หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กำอู้
อักษรล้านนา
คำฯอู้
เทียบอักษรไทย
[คำอู้]
ความหมาย

น.คำพูด; คำฟู่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำอู้ (คำฯอู้)