หน้าหลัก
กำฟู่แหลวแล็ด
คำฯฟู่แหลฯวฯแลัดฯ
[คำฟู่แหลวแล็ด]

น.คำพูดที่คมคายว่องไวไม่ติดขัด; กำอู้แหลวแล็ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำฟู่แหลวแล็ด (คำฯฟู่แหลฯวฯแลัดฯ)