หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำซ้อน
อักษรล้านนา
คำฯซ้อฯร
เทียบอักษรไทย
[คำซ้อน]
ความหมาย

น.คำซ้อน - คำที่ มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน นำมาต่อกันให้เป็นกลุ่มคำ เช่น เข้าน้ำกำกิ๋น - อาหารการกิน, เยียะไฮ่ใส่สวน - ทำไร่ทำสวน,เคื่องนุ่งคัวใบ -เครื่องนุ่งห่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำซ้อน (คำฯซ้อฯร)