หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กำกึ๊ดกำหัน
อักษรล้านนา
คำฯคึดฯคำฯหันฯ
เทียบอักษรไทย
[คำคึดคำหัน]
ความหมาย

น.ความคิดความเห็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำกึ๊ดกำหัน (คำฯคึดฯคำฯหันฯ)