หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กาบปี๋
อักษรล้านนา
กาปฯปีลฯ
เทียบอักษรไทย
[กาบปลี]
ความหมาย

น.กาบของปลีกล้วย, เรียกเรือพายขนาดเล็กว่า เฮือกาบปี๋

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาบปี๋ (กาปฯปีลฯ)