หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กาดลี
อักษรล้านนา
กาดฯลี
เทียบอักษรไทย
[กาดลี]
ความหมาย

น.ร้านขายของ,ตลาดที่มีติดตลอดวัน; ดู...ลี

ออกเสียงล้านนา
ลี
อักษรล้านนา
ลี
เทียบอักษรไทย
[ลี]
ความหมาย

น.ตลาด - สถานที่สำหรับซื้อขายของต่างๆ; กาด,กาดลี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาดลี (กาดฯลี)