หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กั๋นถิน
อักษรล้านนา
กันฯถินฯ
เทียบอักษรไทย
[กันถิน]
ความหมาย

น.กระถิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๋นถิน (กันฯถินฯ)