หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กั๋น
อักษรล้านนา
กันฯ
เทียบอักษรไทย
[กัน]
ความหมาย

ก.กีดขวางไม่ให้เข้าหรือออก,ใช้ใบมีดโกนกันชายผมหรือหนวดเคราให้เรียบร้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๋น (กันฯ)