หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กะดาษสา
อักษรล้านนา
ระฯกดาษฯฯสา
เทียบอักษรไทย
[กระดาษสา]
ความหมาย

น.กระดาษสา - ที่ทำด้วยเยื่อของเปลือกไม้สา; ขะดาษสา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะดาษสา (ระฯกดาษฯฯสา )