หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กว๋าง
อักษรล้านนา
กวฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[กวาง]
ความหมาย

น.กวาง - สัตว์เคี้ยวเอื้อง กีบคู่ ขายาว หางสั้น ขนสีน้ำตาล ตัวผู้มีเขาเป็นแขนง ผลัดเขาปีละครั้ง มีหลายชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว๋าง (กวฯางฯ)