หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กวั๋ะป๋งเข้า
อักษรล้านนา
กัวฯะ
เทียบอักษรไทย
[กวัะปลงเข้า]
ความหมาย

น.ภาชนะ ทำด้วยไม้เนื้อแข็งมักใช้ไม้สัก มีขอบยกสูงขึ้นคล้ายถาด ใช้เวลานึ่งข้าวเหนียวสุกแล้ว ยกลงมาพักไว้ที่นี้ ใช้ไม้ด้ามคนให้กระจายตัว ก่อนจะนำไปใส่ในไหหรือกล่องข้าว; ขวั๋ะป๋งเข้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวั๋ะป๋งเข้า (กัวฯะ)